Strona Główna

Strona Główna Rezerwacji wstępnej można dokonać:

   - dzwoniąc na telefon stacjonarny tp.:                      87 421 21 62

   - dzwoniąc na telefon komórkowy:      604 177 350   lub   728 348 867 

   - wysyłając maila na nasz adres:                             peterok@poczta.onet.pl

   - osobiście lub listownie pod adresem: Andrzej Peter  Czarnówka 6A, 11-510 Wydminy

    - Warunkiem  potwierdzenia rezerwacji (po uprzednim uzgodnieniu terminu i warunków pobytu) 

               jest  przesłanie zaliczki w kwocie: 200,00zł (za turnus/pokój) w terminie do 7 dni 

                od zgłoszenia rezerwacji wstępnej, na nasz rachunek bankowy:

 

                     51 1240 5787 1111 0000 5757 1876   (P.K.O. S.A. o/ Giżycko)

                               Andrzej Peter  Czarnówka 6A,  11-510 Wydminy

 

                                        Pozostała należność płatna przelewem przed przyjazdem lub gotówką w trakcie pobytu.

 

Warunki ewentualnej rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki:

W przypadku rezygnacji  na 30 i więcej dni przed terminem przyjazdu lub w przypadku (po zgłoszeniu chęci rezygnacji) sprzedania danego pokoju innemu kontrahentowi, zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00zł

W przypadku rezygnacji od 29 do 14 dni przed terminem przyjazdu, jeżeli pokój nie zostanie sprzedany innemu kontrahentowi zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu ceny 1 doby pobytu w danym pokoju 

Przy rezygnacji na mniej niż 14 dni przed terminem przyjazdu, zaliczka podlega zwrotowi tylko pod warunkiem sprzedaży danego pokoju innemu kontrahentowi

Powrót do cennika